AFFOMA AB - startar och driver företag

- är duktiga på idéer, möjligheter och utveckling
- finner och utvecklar affärsmöjligheter och affärsrelationer
- arbetar gränslöst inom alla branscher

Utifrån er specifika kompetens och kunskap inom ert yrkesområde - i kombination
med vår specifika kompetens kan vi skapa positiva förutsättningar för ditt företag

 

Ring eller maila så pratar vi framtid = möjligheter

      070 78 79 701     kontakt@affoma.se